12 mei 1967 is het dan zover, de groene baret wordt uitgereikt en uiteraard ingewijd met het volgooien er van met bier en

ver-volgens leeg-drinken.

De maandag erna begint de voort-gezette commando opleiding, vervolgens de para-opleiding en het waarnemings- en verkenningswerk.

Baretuitreiking

Baretuitreiking

vrijdag 12 mei 1967

 

Dag vijf: 02:00 bij Boer Bakx en poetsen. 06:30 mars naar kazerne (6 km). 08:00 binnenkomst kazerne.

Wassen en spullen in orde maken. 'Nunc aut nunquam' en de groene baret in ontvangst nemen.

Nog even wachten

Op weg naar de appelplaats

Mutsdassen

Felicitaties

Nunc aut nunquam

Groene baretten

Anton Jungerhans met zijn vader

Wim Kwak met zijn moeder en broertje

Ad Rijsdijk en Roel Wildeboer

Terrible Third, derde peloton Wrnverkcie 1967 - 1968 Korps Commandotroepen - Contact: info@terrible3.nl