The Terrible Third

Dit is de geschiedenis van het Derde Peloton 104 Waarnemings en Verkennings Compagnie lichting 1967-1, The Terrible Third.

Niet alles is bewaard gebleven.

Onze toenmalige Luitenant Ger Pastoor schreef over de foto's in ons Reünieboek:

'Beelden die ik destijds ook beter niet had kunnen zien.'

Terrible Third, derde peloton Waarnemings- en Verkenningscompagnie Korps Commandotroepen 1967 - 1968

 

 

Contact: info@terrible3. nl